ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เสียงธรรม l หนังสือธรรมะ l เว็บไซด์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน
ธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน (4.35GB) ครั้งที่ 1-70
 
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม

แผ่นที่ 51 (355MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 50 (699MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 49 (694MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 48 (683MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 47 (688MB)

รายละเอียด

แผ่นที่ 46 (678MB)

รายละเอียด

  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ธรรมเทศนา นอกสถานที่ และ อื่นๆ
รวมธรรมเทศนา นอกสถานที่ (7.16GB) รายละเอียด
อริยสัจ / เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง ธรรมเทศนา อริยสัจ / เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง (128Kbps) (509MB) รายละเอียด
4 วันในสวนสันติธรรม ธรรมเทศนา 4 วันในสวนสันติธรรม มูลนิธิบ้านอารีย์ (192Kbps) (553MB) รายละเอียด
พรปีใหม่ 2552 พรปีใหม่ 2552 มูลนิธิบ้านอารีย์ (320Kbps) (173MB) รายละเอียด
ศาลาปันมี

VCD หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ศาลาปันมี โดย มูลนิธิบ้านอารีย์ (774MB)

ไฟล์01 ไฟล์02
 
เสียงอ่านหนังสือ
เสียงอ่านหนังสือประมวลธรรมเทศนา เล่มที่ 1 รวมรวมโดย รศ. ดร. สุรพล สายพานิช และคณะ เสียงอ่านโดย คุณปิยะมาศ เปาอินทร์ (563MB) Download
เสียงอ่านหนังสือประมวลธรรมเทศนา เล่มที่ 2 รวมรวมโดย รศ. ดร. สุรพล สายพานิช และคณะ เสียงอ่านโดย คุณปิยะมาศ เปาอินทร์ (564MB) Download
เสียงอ่านหนังสือ แก่นธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (103MB) รายละเอียด
เสียงอ่านหนังสือ แด่เธอผู้มาใหม่ เสียงอ่านโดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) ไฟล์01 ไฟล์02
เสียงอ่านหนังสือ ดูจิตปีแรก เสียงอ่านโดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) (118MB) รายละเอียด
ก่อนจะเป็นหนังสือ กุญแจสู่ความรู้แจ้ง
พระธรรมเทศนา ณ ศาลาลุงชิน วันที่ 16 มีนาคม 2551
Download
ทางเอก เสียงอ่านหนังสือทางเอก โดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) (692MB) รายละเอียด
วิถีแห่งความรู้แจ้ง

เสียงอ่านหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง โดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) (414MB)

รายละเอียด
วิมุตติมรรค เสียงอ่านหนังสือวิมุตติมรรค โดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) (182MB) รายละเอียด
ประทีปส่องธรรม

เสียงอ่านหนังสือประทีปส่องธรรม โดย สถานีวิทยุสังฆทานธรรม (128Kbps) (629MB)

รายละเอียด