ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
เสียงธรรม
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
วัดนิพเพธพลาราม ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
ธรรมบรรยาย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 บัญฑิตและคนพาล Download
2 ประโยชน์ 2 โลกนี้โลกหน้า Download
3 ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย 1 Download
4 ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย 2 Download
5 ปิดประตูนรก 1 Download
6 ปิตประตูนรก 2 Download
7 เหตุใดทำดี ไม่ได้ดี 1 Download
8 เหตุใดทำดี ไม่ได้ดี 2 Download
9 ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 1 Download
10 ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ 2 Download
11 คนให้ทาน 8 ประการ 1 Download
12 คนให้ทาน 8 ประการ 2 Download
13 ความทุกข์ของผู้หญิง 1 Download
14 ความทุกข์ของผู้หญิง 2 Download
15 เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป 1 Download
16 เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป 2 Download
17 กรรมให้ผลในปัจจุบันและข้ามภพ 1 Download
18 กรรมให้ผลในปัจจุบันและข้ามภพ 2 Download
19 วันสำคัญของโลก 1 Download
20 วันสำคัญของโลก 2 Download