มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators)
 
 

ยาขยายหลอดลม เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการทำให้หลอดลมที่หดเกร็ง ตีบตัว เกิดการขยายตัว จึงใช้รักษาภาวะที่มีการตีบตัวของหลอดลมในโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ เช่น หืด , หลอดลมอักเสบ , ถุงลมพอง , หลอดลมอักเสบเรื้อรัง , หลอดลมพอง เป็นต้น

- อะมิโนฟิลลิน ชนิดฉีด
- ทีโอฟิลลินชนิดออกฤทธิ์ยาว
- ยากระตุ้นบีตา 2