มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ดอกซีไซคลิน (Doxycycline)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยาในกลุ่มเดียวกับเตตราไซคลีน แต่มีข้อดี คือ ใช้ขนาดน้อยกว่า (มักใช้กินวันละครั้ง) และทำให้เกิดอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน น้อยกว่าเตตราไซคลีน
1. ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบ เช่น อหิวาต์ ไข้รากสาดใหญ่ (ไทฟัส)
เล็ปโตสไปโรซิส
2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในเทียม ซิฟิลิส ฝีมะม่วง
3. ใช้รักษามาลาเรีย ร่วมกับควินิน

ประเภทยา

ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล 100 มก.
มีชื่อทางการค้า เช่น ดอกซิน (Doxin), ดอกไซคลีน (Doxycline), ไวบราไมซิน (Vibramycin) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

1. ไข้รากสาดใหญ่ และเล็ปโตสไปโรซิส
ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 100 มก. วันละ 1-2 ครั้ง
เด็ก อายุมากกกว่า 8 ปี วันละ 2-4 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้ 1-2 ครั้ง นาน 1-3 วัน สำหรับไข้รากสาดใหญ่, 7-10 วัน สำหรับเล็ปโตสไปโรซิส
2. อหิวาต์
ผู้ใหญ่ 300 มก. ครั้งเดียว
เด็ก 2-4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ครั้งเดียว
3. หนองในเทียม
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 100 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 7 วัน
4. ซิฟิลิส
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 100 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน (สำหรับระยะแฝง ให้นาน 28 วัน)
5. ฝีมะม่วง
ผู้ใหญ่ครั้งละ 100 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน
6. มาลาเรีย
ผู้ใหญ่ วันละ 200 มก. นาน 7 วัน
เด็ก วันละ 2-4 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง นาน 7 วัน

ผลข้างเคียง

เช่นเดียวกับเตตราไซคลีน ยกเว้น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ซึ่งจะพบได้น้อยกว่า เตตราไซคลีน (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)