มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ไรแฟมฟิซิน (Rifampicin)
 
 

สรรพคุณ

1. ใช้รักษาวัณโรค , โรคเรื้อน
2. ใช้ป้องกันโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป้วยไข้กาฬหลังแอ่น หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกค็อกคัส

ประเภทยา

ชนิดเม็ด หรือ แคปซูล 150 มก., 300 มก., 450 มก. และ 600 มก.
มีชื่อทางการค้า เช่น ไรฟาดิน (Rifadin), ไรแฟม (Rifam), ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

1. วัณโรค และโรคเรื้อน
ผู้ใหญ่ 600 มก. วันละครั้ง
เด็ก ขนาดวันละ 10-15 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 300 มก.) วันละครั้ง
กินหลังอาหารเช้า หรือ ก่อนนอน
ควรใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค/โรคเรื้อนชนิดอื่น อย่างน้อยอีก 1 ชนิด

2. ผู้สัมผัสไข้กาฬหลังแอ่น
ผู้ใหญ่ ครั้งละ 300-600 มก. วันละ 2 ครั้ง
เด็ก วันละ 20 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
กินทั้งหมด รวม 4 ครั้ง (2 วัน)

ผลข้างเคียง

ยานี้อาจทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน มีไข้ น้ำตา เสมหะ ปัสสาวะออกเป็นสีส้ม

ข้อควรระวัง

1. อาจทำให้เกิดอาการแพ้ มีผื่นคันได้ แต่มักไม่รุนแรง หรือ ทำให้ตับอักเสบ (ดีซ่าน) หรือมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ปวดมวนท้อง ท้องเดินได้ หรืออาจทำให้ เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (แต่เมื่อหยุดยา ก็จะหายได้เอง)
2. ยานี้ทำให้ปัสสาวะ น้ำตา เสมหะ ออกเป็นสีส้ม ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่างไร
3. ถ้าใช้ในขนาดสูง มากกว่าวันละ 25 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจทำให้มีไข้ ปวดเมื่อย คล้ายไข้หวัดใหญ่ได้
4. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เคยแพ้ยานี้ และผู้ที่มีอาการดีซ่าน
5. หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่ให้นมบุตร การให้ยาในหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด 2-3 สัปดาห์
อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกในทารก และมารดาในช่วงหลังคลอดได้

ข้อห้ามใช้

คนที่แพ้ยานี้ คนที่มีอาการดีซ่าน หญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอด 2-3 สัปดาห์ (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)