มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
อีแทมบูทอล (Ethambutol)
 
 

สรรพคุณ

ใช้รักษาวัณโรคร่วมกับไอเอ็นเอช และยารักษาวัณโรคชนิดอื่น ๆ

ประเภทยา

ชนิดเม็ด 250 มก. และ 400 มก.
มีชื่อทางการค้า เช่น อีทิบิ (Etibi) , คอนบูทอล (Conbutol), แอมบูทอล (Ambutol) เป็นต้น

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ ให้ขนาด 250 มก. ครั้งละ 3 เม็ด หรือ ขนาด 400 มก. ครั้ง 2 เม็ด วันละครั้ง
เด็ก ให้วันละ 15-25 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. วันละครั้ง หรือให้ตามน้ำหนักตัว โดยให้เป็นชนิดเม็ดขนาด
250 มก. วันละครั้ง ดังนี้
ต่ำกว่า 5 กก. 1/4 เม็ด
5-8 กก. 1/2 เม็ด
9-12 กก. 3/4 เม็ด
13-17 กก. 1 เม็ด
18-25 กก. 1 1/2 เม็ด
26-33 กก. 2 เม็ด
34-40 กก. 2 1/2 เม็ด
มากกว่า 40 กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่

ผลข้างเคียง

อาจทำให้ตามัว หรือชาตามปลายมือปลายเท้าได้

ข้อควรระวัง

1. ถ้าใช้ขนาดสูง (เช่น ขนาด 25 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.) อาจทำให้ตามัว ตาบอดสี ถ้าสงสัยควรหยุดยา
และปรีกษาแพทย์
2. อาจทำให้ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาซู่ซ่า ตามปลายมือปลายเท้า

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่เป็นประสาทตาอักเสบ (Optic neuritis) (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)