มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazine HCTZ)
 
 

สรรพคุณ

เป็นยาขับปัสสาวะที่นำมาใช้ลดความดันโลหิตมานานแล้ว แต่เดิมแนะนำให้เริ่มจาก ขนาด 50 มก. ในปัจจุบันนี้พบว่าใช้ขนาด 12.5-25 มก. ก็ได้ผลดี โดยจะมีผลในการขับเกลือโซเดียมเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ขับน้ำ (ปัสสาวะบ่อย) นอกจากนี้การใช้ในขนาดต่ำ ยังมีผลข้างเคียงน้อยกว่าขนาดสูงอีกด้วย
ใช้ลดความดันโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีอาการบวม ไตวาย หรือหัวใจล้ม

ประเภทของยา

ชนิดเม็ด 50 มก.

มีชื่อทางการค้าเช่น ไดคลอไทรด์ (Dichlotride), ไฮโดรไซด์ (Hydrozide)

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่เริ่มจาก ครั้งละ 12.5-25 มก. (1/4-1/2 เม็ด) วันละครั้ง ตอนเช้า (ถ้าไม่ได้ผล เพิ่มได้สูงสุดวันละ 50 มก.)
อาจใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ควบคู่กับยาลดความดันชนิดอื่น ๆ ในรายที่มีความดันสูงเพียงเล็กน้อย ควรใช้ชนิดนี้รักษาเป็นขั้นต้น

ผลข้างเคียง
-

ข้อควรระวัง

การใช้ยาในขนาดต่ำ ๆ มีผลข้างเคียงน้อยมาก
ถ้าใช้ขนาดสูง อาจมีผลข้างเคียงมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ขอบคุณข้อมูลจาก thailabonline.com)