วิธีเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนผ่านช่องทางตรวจสอบที่หลากหลายปี 66

เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนได้ง่ายๆ ในปี 2566/2023 นี้!

ในปี 2566 นี้ ขั้นตอนของการตรวจสอบและเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนสามารถทำได้ง่ายๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า ทั้งนี้การเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้นก็ยังสามารถเช็คได้ด้วยว่าเราได้รับการโอนเงินไหม? และได้เท่าไหร่? ซึ่งทางข่าวล่าสุดของโครงการประกันราคาข้าวนี้ก็ได้มีการอัพเดตเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนมาอย่างเรื่อยๆ อีกด้วย และหากเช็คเงิน ธกส ล่าสุดผ่านช่องทางต่างๆ ในตอนนี้ก็จะพบว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้คาดการณ์การเก็บเกี่ยวและการโอนเงินงวดที่ 33 ในช่วงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งนี้การเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนในงวดนี้ก็จะถือเป็นงวดสุดท้ายในปี 2023 นั่นเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับตรวจสอบและการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน

จากข่าวล่าสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากได้ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรจะพบว่าทางโครงการประกันราคาข้าวได้ทำการโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรจำนวน 32 งวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่เกษตรกรสามารถเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้ในทันที ทั้งนี้ความคืบหน้าของข่าวการตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรและการเช็คเงิน ธกส ก็ได้ระบุไว้อีกด้วยว่าทางโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้มอบเงินส่วนต่างให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรทั้งประเทศจำนวนเงินที่สูงถึง 7,867.02 ล้านบาท นอกจากนี้การเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนก็ยังได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับราคากลางและเงินชดเชยในส่วนต่างว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งเกษตรกรที่สามารถเช็คเงิน ธกส ออนไลน์นั้นจำเป็นต้องมีผลผลิต อาทิเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ/นอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเหนียว และข้าวเปลือกเจ้า โดยข้าวเปลือกต่างๆ ที่นำมาตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรและเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนนั้นต้องมีความชื้นที่ไม่เกิน 15% นั่นเอง

เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนได้ง่ายๆ ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

ผู้ที่สามารถเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนในขั้นตอนของการตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรได้นั้นจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นหากไม่ขึ้นทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนต่างและไม่มีสิทธิในการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบเงิน ธกส ก็จำเป็นที่จะต้องมีผลผลิตตรงตามเงื่อนไขของทางโครงการด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนก็ทำได้ไม่ยากเลย โดยการตรวจสอบเงิน ธกส เพื่อเช็คโอนเงินเกษตรกรว่าโอนมาแล้วหรือยังนั้นสามารถเช็คได้ถึงสองช่องทาง ซึ่งส่วนแรกของการเช็คเงิน ธกส ออนไลน์นั้นก็แค่คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ จากนั้นก็ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเมื่อกดตกลงการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนแล้วระบบก็จะขึ้นรายละเอียดข้อมูลต่างๆ มาให้อย่างครบครัน อีกทั้งในส่วนที่สองของการเช็คเงิน ธกส ว่าได้เท่าไหร่สามารถทำได้ง่ายๆ แค่เพียงดาวน์โหลดแอพ ธกส แล้วเข้าสู่ระบบจากนั้นแอพจะขึ้นยอดเงินมาให้โดยเรียกได้ว่าเป็นการเช็คโอนเงินเกษตรกรที่ง่ายที่สุด

Scroll to Top