ประกัน ชั้น 1 2 3 ต่าง กัน อย่างไร?

หากเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ และ ชั้น 2 บริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินคุ้มครองที่ทำไว้ ไม่ว่าฝั่งคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม แต่หากเป็นประกันรถยนต์ชั้น 3+ และ 3 คุณจะได้รับความคุ้มครองเพียงส่วนของอุปกรณ์แก๊ส ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อนี้คือ
ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันมีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองรอบด้าน ประกันชั้น 2+ คุ้มครองเฉพาะเหตุที่มีคู่กรณี และยังมีในส่วนของประกันรถยนต์ 3+ ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เราอีกด้วย
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 – ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (สองพลัส) – ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันชั้น 1 แต่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองความเสียหายรถเราในกรณี “รถชนรถ” เท่านั้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (สามพลัส) – ให้ความคุ้มครองรถเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉพาะกรณี “รถชนรถ” เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.