ประกันภัย ชั้น 1 2 3 ต่าง กัน อย่างไร?

หากเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2+ และ ชั้น 2 บริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามวงเงินคุ้มครองที่ทำไว้ ไม่ว่าฝั่งคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกก็ตาม แต่หากเป็นประกันรถยนต์ชั้น 3+ และ 3 คุณจะได้รับความคุ้มครองเพียงส่วนของอุปกรณ์แก๊ส ในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูก ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อนี้คือ
ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันมีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งประกันชั้น 1 ที่คุ้มครองรอบด้าน ประกันชั้น 2+ คุ้มครองเฉพาะเหตุที่มีคู่กรณี และยังมีในส่วนของประกันรถยนต์ 3+ ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เราอีกด้วย
คือ ประเภท 1 (ที่คุ้มครองทุกกรณี) ประเภท 2 (มักได้ทำตอนออกรถมือสอง) ประเภท 3 (คุ้มครองแต่ผู้อื่น) ประเภท 4 (คุ้มครองแต่ทรัพย์สินผู้อื่น *มักไม่ได้ทำกันแล้ว) และ ประเภท 5 (คือ2+ 3+ นั่นเอง) ส่วนการคุ้มครอง หรือ ข้อแตกต่าง ของประกันรถประเภท5 = 2+ และ 3+

Leave a Reply

Your email address will not be published.