รู้ ได้ อย่างไร ว่า ท้อง 1 สัปดาห์?

อาการคนท้องระยะเริ่มต้น ในช่วง 1 สัปดาห์แรก ที่สังเกตได้คือ เต้านม และหัวนมของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เต้านมจะมีมอาการบวม เปราะบาง อ่อนไหว และอาจจะมีความรู้สึกเสียวแปลบ ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเริ่มหลังจากการขาดประจำเดือนไปประมาณ 1 สัปดาห์
อาการคนท้องระยะเริ่มต้น ในช่วง 1 สัปดาห์แรก ที่สังเกตได้คือ เต้านม และหัวนมของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เต้านมจะมีอาการบวม เปราะบาง อ่อนไหว และอาจจะมีความรู้สึกเสียวแปลบ ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเริ่มหลังจากการขาดประจำเดือนไปประมาณ 1 สัปดาห์
เมื่อเราตั้งท้อง จะเริ่มมีอาการคนท้องเมื่อไหร่ หรืออาการคนท้องระยะเริ่มต้นจะเป็นยังไง หลายครั้งที่เราอาจจะมีคำถามกับเรื่องเหล่านี้ สิ่งที่เราสามารถสังเกตได้อย่างแรก สำหรับอาการคนท้องระยะเริ่มต้น ในช่วง 1 สัปดาห์แรก นั่นคือ การขาดประจำเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.