การ รับประทาน อาหาร ตาม ธง โภชนาการ ใน 1 วัน จะ ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ คู่มือธงโภชนาการ กินพอดี สุขทั่วไทย ผลไม้ วันละ ๓-๔ ส่วน เนื้อสัตว์ วันละ ๖-๑๒ ช้อนกินข้าว ข้าว-แป้ง วันละ ๘-๑๒ ทัพพี ผัก วันละ ๔-๖ ทัพพี

Leave a Reply

Your email address will not be published.