ลงชื่อ คัดค้าน แก้ไข ม 112 อย่างไร?

นอกจากนี้ยังไม่เห็นปัญหาจากการบังคับใช้ของมาตรา 112 มีแต่พบว่าปัญหามาจากนักการเมืองมากกว่าตัวกฎหมาย พรรคไทยภักดีจึงขอคัดค้านการแก้ไขมาตรา 112 ให้ถึงที่สุด โดยเตรียมเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อให้ครบ 100,000 ชื่อ เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ไลน์ ทวิตเตอร์ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน จากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป และวันที่ 4 ก.พ. เวลา 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.