เซลล์ พืช เซลล์ สต ว์ ต่าง กัน อย่างไร?

1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลมหรือรี 2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก 3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
เซลล์ พืช และ สัตว์ ต่างก็มีการแบ่ง เซลล์ แบบไมโทติค ความแตกต่าง หลักของพวกเขาคือวิธีที่พวกมันสร้าง เซลล์ ลูกสาว ระหว่างการสร้าง ไซโตไคเนซิส ในระหว่าง ระยะนั้น เซลล์สัตว์จะ สร้างร่องหรือรอยแยกที่ทำให้เกิด เซลล์ ลูกสาว เนื่องจากการมีอยู่ของผนัง เซลล์ที่ แข็ง เซลล์ พืชจึง ไม่เกิดร่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.