แก้วสารพัดนึก ตัวผู้ ตัวเมีย ต่าง กัน อย่างไร?

ต้นแก้วสารพัดนึกแบ่งเป็นตัวผัว กับตัวเมีย ซึ่งสังเกตได้จากลักษณะใบ ถ้าใบเรียวยาว ขอบใบเรียบ จะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมีย ( Alocasia Bambino Arrow) ส่วนแก้วสารพัดนึกใบใหญ่และหยัก จะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ (Alocasia Sanderiana Bull) ตัวเส้นกระดูกบนใบหนากว่า ลายขอบเล็กกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.