อาการ กรด ไหล ย้อน เป็น อย่างไร?

กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD) เป็นภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับมาในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร โดยผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว และคลื่นไส้
มีอาการเรอเปรี้ยว มีน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก ท้องอืด แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน หลังรับประทานอาหาร เจ็บหน้าอก จุก คล้ายเหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ
โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease – GERD) – เกิดจากกรด หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นมายังหลอดอาหาร เมื่อเป็นแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเรอเปรี้ยว แสบคอ ขมคอ จุกเสียด คล้ายอาหารไม่ย่อย แน่นหน้าอกบริเวณใต้ลิ้นปี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.