ดิน เหนียว มี ลักษณะ อย่างไร?

ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำ ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นาน
อันที่จริงนี่เป็นหนึ่งใน ประเภทของดิน ที่พบในภูมิประเทศที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้นิยามว่าเป็นดินที่ซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แสดงว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะสำหรับการปลูก ก่อสร้าง หรือเพียงเพื่อการใช้งานเมื่อสิ้นสุดการเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีทรายอยู่บ้าง แม้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่โดดเด่นที่สุดคือดินเหนียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.