ไขมันพอกตับ อาการ อย่างไร?

ไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับเป็นภาวะที่ตับมีไขมันมาสะสมบริเวณตับ ซึ่งในระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการผิดปกติให้สังเกตเห็น ต้องตรวจเลือดจึงจะพบ แต่หากเป็นมากขึ้นอาจทำให้เกิดอาการจุกแน่นท้องบริเวณใต้ซี่โครงด้านขวา เหนื่อยล้า รู้สึกเบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด บางรายอาจเกิดการอักเสบของตับจนอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอย่างตับแข็ง หรือตับวายได้
โดยทั่วไปโรคไขมันพอกตับไม่ทำให้เกิดอาการทางร่างกาย หรือหากมีอาการก็อาจเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะบ่งบอกโรคได้ เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้เล็กน้อย รู้สึกตึงบริเวณใต้ชายโครงขวา โดยส่วนใหญ่การตรวจพบโรคไขมันพอกตับจึงมักพบเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจทางการแพทย์ด้วยเหตุผลอื่นๆ
ไขมันพอกตับ หรือ ไขมันเกาะตับเป็นภาวะที่ตับมีไขมันมาสะสมบริเวณตับ ซึ่งในระยะแรกมักไม่ปรากฏอาการผิดปกติให้สังเกตเห็น ต้องตรวจเลือดจึงจะพบ แต่หากเป็นมากขึ้นอาจทำให้เกิดอาการจุกแน่นท้องบริเวณใต้ซี่โครงด้านขวา เหนื่อยล้า รู้สึกเบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด บางรายอาจเกิดการอักเสบของตับจนอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอย่างตับแข็ง หรือตับวายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.