ไข้เลือดออก อาการ เป็น อย่างไร?

โรคไข้เลือดออก มีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ความดันเลือดต่ำ ช็อก ปัสสาวะมากและการฟื้นตัว แต่ละขั้นตอนของการรักษาจะต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แล้วไข้เลือดออกรักษาอย่างไร ในระยะไข้ ส่วนใหญ่เป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรีเมีย และความเสียหายของระบบเส้นเลือดฝอย เริ่มมีอาการเฉียบพลัน มีไข้ 38 ถึง 40 องศาอาจมีอาการปวด 3 อย่างได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย
มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา
อาการของโรคไข้เลือดออกมักจะปรากฏหลังจากได้รับเชื้อแล้วประมาณ 5‒8 วัน โดยทั่วไปแบ่งอาการตามระดับความรุนแรงของโรค คือ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกชนิดรุนแรง และไข้เลือดออกช็อก ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิดใดไปแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันของโรคและไม่ติดเชื้อสายพันธุ์นั้นอีกเป็นเวลา 6‒12 เดือน นอกจากว่าผู้ป่วยจะได้รับเชื้อสายพันธุ์อื่น จึงจะป่วยซ้ำด้วยโรคเดิมอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.