วิธี บนบาน ตา ไข่ ที่ บ้าน ทํา อย่างไร?

วิธีบนไอ้ไข่นั้น ให้จุดธูปทั้งหมด 3 ดอก แล้วสวดตามที่กล่าวไว้ด้านบนครับ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงแน่วแน่ แล้วขอในสิ่งที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง อย่างเช่น ถ้าจะขอให้รวยหรือมีเงินทอง ก็จะต้องขอให้ชัดเจนว่าต้องการเท่าไหร่เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.