เม็ดเลือด แดง มี ลักษณะ อย่างไร?

เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) มีรูปร่างกลม ค่อนข้างแบน และมีรอยเว้าตรงกลางทั้งสองด้าน ไม่มีนิวเคลียส เม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนที่สำคัญต่อการขนส่งออกซิเจน (O2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นอกจากนี้ผนังของเม็ดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถบีบตัวผ่านหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กได้ เม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการรับออกซิเจน (O2) จากปอด เพื่อส่งไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย และรับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากเนื้อเยื่อต่างๆ มากำจัดออกที่บริเวณปอด ปกติเม็ดเลือดแดงมีอายุเฉลี่ยประมาณ 120 วัน การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดแดงภายในหลอดเลือดจะเกิดการเสียดสีกับผนังหลอดเลือด หรือการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ ภายในเลือด ส่งผลให้ผนังเม็ดเลือดแดงเสื่อมสภาพและเกิดการแตกหักได้ง่าย เม็ดเลือดแดงที่มีอายุมากจะถูกทำลายที่บริเวณม้าม
เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างคลายโดนัท เนื่องจากตรงกลางมีรอยบุ๋มแต่ไม่ทะลุตรงกลาง มีขนาดประมาณ 7 ไมครอน ถูกสร้างที่ไขกระดูก ซึงเป็นแกนกลางของกระดูกต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ภายในเม็ดเลือดแดงสารชื่อ ฮีโมโกลบิล ทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซค์จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปขับออกที่ปอด ทำให้ใน
เม็ดเลือดแดง ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงของตนเอง แอนติบอดีที่ต่อต้านเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปแบบทั่วไปของ HA โรคมีสองรูปแบบ รูปแบบอาการซึ่งภาวะโลหิตจางพัฒนากับภูมิหลังของโรคบางชนิด เม็ดเลือดแดง โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นระบบ โรคตับอักเสบเรื้อรังที่ใช้งาน เนื้องอก UC รูปแบบที่ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อไม่สามารถตรวจพบโรคบางชนิดได้ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและการบาดเจ็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published.