เม็ดเลือด ขาว มี ประโยชน์ อย่างไร?

เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell: WBC) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลิวโคไซต์ (Leukocyte)” เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่อยู่ในเลือด ทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน คอยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในร่างกาย ช่วยกำจัดสารพิษ สิ่งแปลกปลอม และของเสียบางชนิด
เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อย่างไร เม็ดเลือดขาวเป็นส่วนสำคัญของภูมิคุ้มกันของร่างกาย(immune system)มีหน้าที่หลักในการกำจัดเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือปรสิต รวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนั้นต่างทำงานประสานกัน โดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการกำจัดเชื้อโรค
เม็ดเลือดขาวเป็นส่วนสำคัญของภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immune system) มีหน้าที่หลักในการกำจัดเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือปรสิต รวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกาย เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนั้นต่างทำงานประสานกัน โดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการกำจัดเชื้อโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published.