ปอด มี ลักษณะ อย่างไร?

ปอดเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่เราใช้ในการหายใจ ปอดของคนเรามี 2 ข้างซ้าย-ขวา มีลักษณะนิ่ม วางอยู่ในทรวงอกเหนือกะบังลม ปอดแต่ละข้างจะมีถุงบาง ๆ หุ้มอยู่ด้านนอก เรียกว่า “เยื่อหุ้มปอด” โดยปอดข้างขวาจะมีลักษณะอ้วนเตี้ย ส่วนปอดข้างซ้ายมีลักษณะผอมสูงเนื่องจากถูกหัวใจดัน
ปอด มีรูปร่างลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปคล้ายกับต้นไม้หรือพุ่มไม้ เอาลำต้นขึ้นและเอาพุ่มหรือยอดลง มีเยื่อหุ้มปอดบาง ๆ คล้ายเอาถุงพลาสติกมาหุ้มหรือคลุมไว้อีกทอดหนึ่ง หลอดลมใหญ่ (trachea) ที่เป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดเทียบได้กับลำต้นของต้นไม้จากหลอดลมใหญ่นี้ จะแยกเป็น 2 กิ่ง ขวาซ้าย เรียกว่า หลอดลม (bronchus) ไปสู่ปอดแต่ละข้าง กิ่งหรือหลอดลม แต่ละข้างนี้ จะผ่านเยื่อหุ้มปอดไปสู่ปอดและแตกแขนงเล็ก ๆ เรียกว่า หลอดลมฝอย (bronchioles) จนกระทั่งถึง ถุงลมเล็ก ๆ มากมาย มีลักษณะคล้ายลูกโป่งหรือเป็นพวงคล้ายองุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.