น้อง สาว ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

(n) younger sister, See also: sister, Syn. กนิษฐา, น้องหญิง, ขนิษฐา, Example: น้องสาวของฉันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครู, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้หญิงร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.