สาร ไอโอดีน มี ความ สำคัญ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

ไอโอดีน (Iodine) หรือ ไอโอไดด์ แร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งช่วยควบคุมระบบเผาผลาญอาหารในร่างกาย โดยไอโอดีนที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทาน มักจะอยู่ในรูปของเกลือไอโอไดด์หรือเกลือไอโอเดต ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้
ไอโอดีนจำเป็นต่อร่างกายช่วยสร้างธัยรอยด์ ฮอร์โมนซึ่ งมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญอาหาร ในร่างกายจึงมีผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายมาก ที่ สำคัญคือควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ในร่า งกายและการเจริญ เติบโตของสมอง Page 4 4 สมองดีเริ่มที่ไอโอดีน ร่างกายต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องได้รับอย่างสม่ำเสมอทุก
ไอโอดีน (Iodine) หรือ ไอโอไดด์ แร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งช่วยควบคุมระบบเผาผลาญอาหารในร่างกาย โดยไอโอดีนที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทาน มักจะอยู่ในรูปของเกลือไอโอไดด์หรือเกลือไอโอเดต ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.