ก่อน ฉีด วัคซีน เตรียมตัว อย่างไร?

ก่อนฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหาร และยารักษาโรคประจำตัวให้เรียบร้อย ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

  1. โรคเบาหวาน
  2. ความดันโลหิตสูง
  3. หัวใจ
  4. อัมพฤกษ์ และอัมพาต

Leave a Reply

Your email address will not be published.