เขต ปลอดภัย หมายความ ว่า อย่างไร?

เส้นเขตปลอดภัย คือ เส้นที่แสดงพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้คนเดินเท้าสามารถข้ามหรือหยุดรอเพื่อที่จะข้ามต่อไปได้ เนื่องจากในแยกต่างๆ ที่เต็มไปด้วยรถมากมายเส้นเขตปลอดภัยจึงสร้างมาเพื่อบอกถึงบริเวณที่สามารถหยุดรอได้ หรือเป็นพื้นที่ให้คนหยุดรถ-ลงรถ หรือหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
เขตปลอดภัย เขตปลอดภัย safety zone ที่ปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.