ข มัก เขม้น เขียน อย่างไร?

ก. ตั้งใจทําอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป ก้มหน้าก้มตาทํา เขม้นขะมัก ก็ว่า. ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ขะมักเขม้น ก. รีบทำ, ตั้งใจทำ, ทำจริงจัง. อ.เปลื้อง ณ.นคร ขะมักเขม้น ขะมักเขม้น : ก. ตั้งใจทําอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทํา, เขม้นขะมัก ก็ว่า.

Leave a Reply

Your email address will not be published.