ทะ ย อย เขียน อย่างไร?

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ ทะ-ยอย
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง tá-yɔɔi
ราชบัณฑิตยสภา tha-yoi
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /tʰa˦˥.jɔːj˧/(ส)

ทยอย ทยอย to come or go one by one or one after another, as คำอ่าน ทะยอย

Leave a Reply

Your email address will not be published.