ส่วน ต่างๆ ของ พืช ดอก มี อะไร บ้าง และ มี หน้าที่ อย่างไร?

1. ดอกไม้แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน กลีบเลี้ยงมีหน้าที่หุ้มดอกที่ตูมเพื่อป้องกันอันตราย กลีบดอกมีหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร เกสรเพศผู้มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เกสรเพศเมียมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
พืชที่นักเรียนรู้จักมีมากมายหลายประเภท ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง พืชดอก ซึ่งมีดอก (Flower) เป็นส่วนต่อจากกิ่ง มีขนาด รูปร่าง และสีแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ดอกเป็นอวัยวะของพืชที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์ ดอกของพืชส่วนใหญ่มีสีสวยงามและกลิ่นหอม เพื่อล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสรให้แก่พืช ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ของพืชดอกมีสิ่งที่ให้นักเรียนศึกษา ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.