เล่น หุ้น อย่างไร ไม่ มโน?

หนังสือ เล่นหุ้นอย่างไร ไม่มโน ฉบับอ่านง่าย ใช้ได้จริง เป็นหนังสือที่อธิบายและรวมปัญหาความคาใจ หรือความ “ มโน ” ของนักลงทุนในตลาดหุ้น (สายเทคนิคอลกราฟ) ที่ยังไม่เคยได้รับการอธิบายอย่างมีเหตุผลจากที่ใดมาก่อน รวมทั้งยังมีเทคนิคหลักการวิเคราะห์หุ้นเพื่อเก็งกำไรในตลาดหุ้น ซึ่งใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (

Leave a Reply

Your email address will not be published.