การ วาง โครงเรื่อง ก่อน เขียน เรียงความ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ช่วยกำหนดจุดประสงค์ของเรื่อง ช่วยกำหนดขอบเขตในการเขียนแต่ละครั้ง ช่วยสร้างความเข้าใจในแต่ละย่อหน้า ช่วยให้เนื้อหามีเอกภาพและเสนอความคิดได้ตามลำดับ
นักเขียนหน้าใหม่หลายท่านที่เมื่อเริ่มต้นเขียนบทความแล้วมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ตัวเองเขียนไปนั้นบางครั้งหลุดประเด็นออกนอกเรื่องไป บางครั้งเขียนเรื่องแล้วรู้สึกวกวน หรือบางครั้งหก็เขียนออกไปเรื่องอื่นและไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้เลย ที่เป็นเช่นนี้สาเหตุหลักๆมาจาก ก่อนที่จะเขียนบทความนักขียนไม่ได้วางแผนการเขียนที่ดี คือนึกจะเขียนอะไรก็เขียนไปเลย ทำให้เนื้อหาออกมาไม่น่าสนใจ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นควรที่จะต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนว่า เราต้องการที่จะเขียนเกี่ยวกับอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.