ซี รี ย์ เขียน อย่างไร?

ซีรีส์ หรือ ซีรีย์ ซีรีส์ เขียนแบบนี้ เราเห็นกันชัด ๆ ว่า Series ลงท้ายด้วยตัว S ดังนั้น เวลาจะเขียนทับศัพท์ให้ถูกก็ต้องเขียนว่า ‘ซีรีส์’ ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published.