แฝด ร่วม ไข่ เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

เกิดขึ้นได้อย่างไร? แฝดแท้ หรือแฝดร่วมไข่ เกิดขึ้นเมื่อไข่ 1 ใบ ปฏิสนธิกับอสุจิ 1 ตัว จากนั้นไข่ได้แบ่งตัวเป็น 2 ส่วน ทำให้กลายเป็นทารก 2 คน. ส่วนแฝดคล้าย หรือแฝดต่างไข่ เกิดขึ้นเมื่อไข่ 2 ใบปฏิสนธิกับอสุจิคนละตัว และพัฒนาเป็นตัวอ่อนเติบโตภายในครรภ์พร้อมกัน.
1. แฝดร่วมไข่คือฝาแฝดที่เกิดจากไข่ 1 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 1 เซลล์ แต่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วขณะที่ก าลัง เจริญเป็นเอ็มบริโอในระยะแรกๆ เกิดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และแยกขาดออกจากกันแล้วเจริญเติบโตเป็นทารก และคลอดในเวลาใกล้เคียงกัน ฝาแฝดประเภทนี้จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน มีเพศเดียวกัน มีอุปนิสัยใจคอ และความสามารถคล้ายกันเมื่อได้
แฝดร่วมไข่ คือ ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวผสมกับตัวอสุจิเพียงตัวเดียว แต่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเจริญเติบโตเป็นเอ็มบริโอในระยะแรกๆ เกิดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน จากนั้นแยกขาดออกจากกันแล้วเจริญเติบโตเป็นทารก และคลอดในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่จะหน้าตาเหมือนกันจนแยกกันไม่ออก “ลูคัส” และ “ลูอี้” (Lucas and Louie) แฝดกระจกเงา ที่เหมือนกันราวส่องกระจกเงา

Leave a Reply

Your email address will not be published.