การ เคี้ยว อาหาร ให้ ละเอียด มี ผล ดี ต่อ การ ย่อย อาหาร อย่างไร?

การเคี้ยวช่วยบดอาหารชิ้นใหญ่ๆให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ย่อยง่ายขึ้น และลำไส้จะดูดซึมสารอาหารจากอาหารที่ผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเดินทางของอาหารในลำไส้นั้นใช้เวลาพอๆ กันไม่ว่าจะเป็นอาหารละเอียดหรือไม่ละเอียด แต่เมื่ออาหารละเอียดแล้วร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น เนื่องจากเวลาการย่อยอาหารนั้นน้อยลง เพราะการเคี้ยวที่ละเอียดช่วยย่อยอาหารไประดับหนึ่งแล้ว ซึ่งอาหารที่ละเอียดกว่าจะถูกดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารที่ไม่ละเอียด
ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดี การเคี้ยวอาหารอย่างละเอียด จะใช้เวลาการย่อยอาหารน้อยลง ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมน้ำหนัก การที่เราใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารให้นานขึ้น จะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็ว และช่วยให้น้ำหนักไม่เพิ่มหรือลดลง ส่งผลให้น้ำหนักคงที่
เคี้ยวอาหารให้ละเอียด การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดช่วยให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนัก เพราะถ้ากระเพาะต้องย่อยมาก การหลั่งกรดในกระเพาะ และการบีบตัวของกระเพาะจะมากขึ้น รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ควรรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ในเวลาที่เหมาะสม และรับประทานอาหารแต่ละมื้อในเวลาเดียวกันทุกวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.