เอนไซม์ อะ ไม เล ส มี ความ สํา คั ญ ต่อ ระบบ ย่อย อาหาร อย่างไร?

เอนไซม์อะไมเลส เป็นเอนไซม์ที่อยู่ภายในช่องปากและตับอ่อน ทำหน้าที่ในการย่อยแป้งให้กล้ายเป็นน้ำตาลมอลโทส และนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเด็กน้อยหลาย ๆ คน ถึงชอบอมข้าวไว้ในปาก เพราะเวลาอมข้าวไว้ในปากนาน ๆ แล้ว เอนไซม์อะไมเลสนี้จะทำการย่อยดังกล่าว ทำให้ข้าวหรือแป้งนั้นมีรสชาติอมหวานนิด ๆ โดยภายในช่องปากของเรานั้นจะมีฟันที่ช่วย
เมื่อเรากินอาหารนะ ก็จะเริ่มมีการย่อยเกิดขึ้นในปาก โดยมีเอนไซม์ เข้ามาเกี่ยวข้อง เอนไซม์นั้นคือ อะไมเลส หรือ ไทอะลิน (ptyalin) (amylase : EC 3.2. 1. 1) โดยมันมีหน้าที่ ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต

Leave a Reply

Your email address will not be published.