หลัง ถอน ฟัน ควร ทํา อย่างไร?

หลังการถอนฟัน คุณย่อมเกิดอาการเจ็บปวดและรู้สึกไม่สบายบริเวณที่ถอนฟัน ในบางกรณี ทันตแพทย์อาจสั่งจ่ายยาแก้ปวดให้คุณ นอกจากนั้นคุณยังสามารถประคบเย็น ด้วยการเอาถุงน้ำแข็งประคบตรงหน้าบริเวณที่ถอนฟันนานครั้งละ 15 นาที คุณควรจะต้องดื่มน้ำด้วยหลอด จำกัดกิจกรรมที่หนักหน่วง และการดื่มเครื่องดื่มร้อน หนึ่งวันหลังจากการถอนฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้คุณบ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆ (แต่ห้ามกลืนน้ำลงไป) ในสถานการณ์ปกติ อาการเจ็บปวดจะลดน้อยลงภายในระยะเวลา 3 วันถึง 2 สัปดาห์ ถ้าหากอาการเจ็บปวดของคุณยังไม่ทุเลาลง หรือมีอาการเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น มีอาการบวม อาการเลือดออก หรือมีไข้ คุณควรรีบติดต่อมันตแพทย์ทันที
ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟันและผ่าตัดฟันคุด

  1. กัดผ้ากอซให้แน่นพอสมควร 2 ชั่วโมง แล้วคายผ้ากอซทิ้ง หากมีเลือดไหลออกมา ให้วางผ้ากอซใหม่บนแผล แล้วกัดต่ออีก 1 ชั่วโมง
  2. ขณะกัดผ้ากอซให้กลืนน้ำลายและเลือด ห้ามดูดแผล ห้ามบ้วนน้ำลายเพราะอาจทำให้เลือดออกและหยุดช้า
  3. ยาชาอาจชาได้ 3-4 ชม.(กรณีทำฟันล่าง)
  4. เพื่อลดอาการบวมหลังการถอนและการผ่าตัด

การปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน หลังจากที่ถูกถอนฟันออก ทันตแพทย์จะบอกกับคนไข้เสมอว่า ให้ทำตัวตามสบาย ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ ยกเว้นการออกกำลังกายหนัก ๆ พยายามพักผ่อนเยอะ ๆ และอย่านอนราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหล แน่นอนว่า คำแนะนำพื้นฐานเหล่านี้ เราต้องปฏิบัติตาม แต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่าง ที่ผู้ถูกถอนฟันควรจะทราบ ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.