สภาพ แวดล้อม มี ผล ต่อ ทารก ใน ครรภ์ หรือ ไม่ อย่างไร?

มลภาวะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ มลภาวะคือสภาพอากาศที่มีก๊าซ ควัน ฝุ่นหรือสารเคมีในอากาศสูง หญิงมีครรภ์ที่อยู่ในมลภาวะจะมีอุบัติการณ์ของการคลอดก่อนกำหนด และทารกตัวเล็กกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย หากคุณแม่อยู่ในสภาพมลภาวะให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.