สายดิน ป้องกัน กระแส ไฟฟ้า รั่ว ได้ อย่างไร?

สายดิน หรือ Earthing System เป็นสายไฟหรือตัวนำที่ต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเส้นทางสำหรับกระแสไฟฟ้าที่เกิดการรั่วไหล หรือ ไฟรั่ว ไหลกลับไปยังระบบตัดไฟ เพื่อให้ระบบตัดไฟอัตโนมัติทำงาน หรือไหลลงสู่ดิน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการโดนไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร.
เพราะสายดินจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด เมื่อมี กระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่รั่วจะไม่ ไหลผ่านร่างกายซึ่งมีความต้านทานสูง แต่จะไหลลงดินทางสายดิน ซึ่งมีความต้านทานต่ำกว่า และเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วสายดินจะ ช่วยให้เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ตัดกระแสไฟฟ้าออกทันที
สำนักข่าวไทย 10 ก.ย.- การติดตั้งสายดินจะช่วยให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน ไม่ผ่านร่างกายผู้สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น และหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายดินจะทำให้เครื่องติดไฟรั่ว ตัดไฟฟ้าออกได้ทันที วิธีติดตั้งระบบสายดินให้ปลอดภัย จุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้าต้องอยู่ด้านไฟเข้าของเครื่องตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนสวิตช์

Leave a Reply

Your email address will not be published.