กระดูกสันหลัง มี ลักษณะ อย่างไร?

กระดูกสันหลัง เป็นอวัยวะที่เป็นส่วนกระดูกที่อยู่ แนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เพื่อเป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อต่อ ต่อกันเป็นแนว ตั้งแต่บริเวณคอไปจนถึงบริเวณด้านหลังของก้น โดยหน้าที่หลักคือทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ไขสันหลัง โดยนอกจากนี้หน้าที่ปกป้องไขสันหลัง กระดูกสันหลังยังทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.