ยิ่ง ใช้ ยิ่ง ได้ ใช้ อย่างไร?

3. วิธีใช้งาน E-Voucher ทำแบบนี้! 3.1) เข้าแอพฯ เป๋าตัง แล้วกดแบนเนอร์โครงการ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ จากนั้นกดปุ่ม ‘สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ’ 3.2) ทำการสแกน QR ที่ทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยื่นมาให้ 3.3) เลือกวิธีการชำระเงิน ตรงนี้ให้กดเลือก ‘E-Voucher’
“ยิ่งใช้ยิ่งได้” หนึ่งในมาตรการเยียวยา “โควิด” จากรัฐบาล โดยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) บนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.