ถ้า ต้องการ ให้ ผ้า ลินิน คง รูป ควร ทำ อย่างไร?

ทําได้โดยนําเสื้อผ้าลินินที่ห่อไว้ หรือผึ่งลมพอหมาดๆ ไปรีดโดยใช้ความร้อนสูง และให้รีดด้านใน เพื่อให้ด้านนอกเป็นมัน การเก็บรักษาเสื้อผ้าลินิน หลังจากรีดเสร็จแล้วให้แขวนกับไม้แขวน แล้วนําไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.