ทำ อย่างไร ให้ ผู้หญิง เสร็จ?

2. ผู้หญิงเป็นเพศที่สามารถเสร็จได้โดยไม่ต้องมีการสอดใส่ก็ได้ เช่นเดียวกัน ผู้หญิงบางคนก็ไม่สามารถเสร็จได้โดยการสอดใส่เพียงอย่างเดียว เพราะเวลามีเพศสัมพันธ์ จุดที่รับความรู้สึกของผู้หญิงนั้นมี 2 ตำแหน่ง คือคลิตอริสและ G spot ค่ะ ซึ่ง G spot ก็ดันหลบมุมซะนี้ ดังนั้นขณะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงเองอาจจะต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published.