การ เริ่ม เล่น ที่ ถูก ต้อง ใน การ เล่น บาสเกตบอล ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

การเริ่มเล่นที่ถูกต้องในการเล่นบาสเกตบอลควรปฏิบัติอย่างไร ผู้เล่นที่ชนะการเสี่ยงส่งลูกก่อน ตัดสินปล่อยลูกลงพื้นระหว่างผู้เล่น ผู้เล่นที่แพ้การเสี่ยงเป็นฝ่ายส่งลูกก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.