การ เพาะ เมล็ด มี ขั้น ตอน อย่างไร?

  1. นำดินเพาะใส่ลงในภาชนะให้เกือบเต็ม
  2. ตรงกลางทำหลุมตื้น ๆ ลึกประมาณ 1 – 1.5 ซ.ม (ขึ้นอยู่กับขนาด
  3. นำเมล็ดพันธุ์พืชที่จะปลูก วางลงในหลุมและกลบเมล็ด
  4. รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอทุกวันจนกว่าเมล็ดจะงอก
  5. เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงนำไปปลูกในพื้นที่ที่กำหนดไว้

การเพาะเมล็ด 1 เลือกเมล็ดที่แก่จัด สะอาด และไม่มีแมลงเข้าทำลาย 2 ผสมดินสำหรับเพราะเมล็ด โดยใช้ขุยมะพร้าวผสมทรายลงในภาชนะสำหรับเพาะเมล็ด แต่ห้ามลืมแช่ขุยมะพร้าวในน้ำก่อนใช้สัก 2-3 คืน เพื่อฆ่าแมลงจำพวกเพลี้ยอ่อนซึ่งติดมาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.