โลก รักษา สมดุล พลังงาน อย่างไร?

โลกรักษาสมดุลพลังงานอย่างไร สะท้อนรังสีออกสู่บรรยากาศทั้งหมด ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ในปริมาณที่พอเหมาะ ปรับอุณหภูมิของพื้นดินให้เท่ากับอุณหภูมิของพื้นน้ำ
โดยปกติแล้ว ชั้นบรรยากาศของโลกของเรามีกลไกในการรักษาสมดุลพลังงานให้อยู่ในระยะที่ปกติซึ่งเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว เช่น การสะท้อนแสงและรังสีจากดวงอาทิตย์กลับสู่นอกอวกาศไปด้วยชั้นบรรยากาศ การแผ่พลังงานออกจากพื้นผิวของโลกอย่างพลังงานจากแสงในช่วงคลื่น Infrared การนำและพาความร้อนจากพื้นผิวสู่ชั้นบรรยากาศหรือแม้แต่การควบแน่นของน้ำก็เป็นหนึ่งในกลไกการรักษาสมดุลของโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.