นม มี ประ โย ช อย่างไร?

ประโยชน์ของนม ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรง ซึ่งจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นและช่วงวัยรุ่น
นมยังมีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัย ดังนี้ มีไขมันดี เพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย โปรตีน ได้แก่ เคซิน โกลบูริน อัลบูมิน และเอนไซม์ ที่สูงซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างเม็ดเลือดและกระดูก แคลเซียมสูง เสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ลดความดันโลหิต ลดความเสี่ยงมะเร็งสำไส้ และนมช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีบาดแผล
นม มีไขมันดีเพิ่มพลังงาน โปรตีนสูงสร้างเม็ดเลือดและกระดูก แคลเซียมสูง ลด ความดัน โลหิต ลดความเสี่ยง มะเร็ง ลำไส้ มีผลดีต่อสมอง เสริมสร้างพัฒนาการ อีคิว ไอคิว อาการแพ้นมวัวนั้น อาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจัยรวมทั้งทางด้านพันธุกรรม แต่เด็กๆ ยังสามารถดื่มนมได้ เพราะยังมีนมชนิดอื่นมาทดแทน พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา กุมารแพทย์ รพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.