การ เสริม สร้าง ทักษะ การ ทํา งาน ร่วม กัน มี แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ อย่างไร?

Teamwork อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

  1. 1. เข้าใจการทำงานของตนเอง และคนอื่น
  2. 2. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน
  3. 3. สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน
  4. 4. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน
  5. 5. เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์
  6. 6. เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.