โครง กระดูก มี ความ สํา คั ญ อย่างไร ต่อ ร่างกาย?

โครงกระดูกมีหน้าที่ที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่าง ๆ สำหรับการเคลื่อนไหว ป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่นกะโหลกศีรษะที่ห่อหุ้มสมอง หรือซี่โครงป้องกันปอดและหัวใจจากการกระทบกระเทือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.