กระชาย ขาว กับ กระชาย เหลือง ต่าง กัน อย่างไร?

ตอบ พิงค์ กระชาย (กระชายขาว, กระชายเหลือง) เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกเลี้ยงกันในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธรรมชาติ มักพบขึ้นในป่าดิบร้อนชื้น ชื่อสามัญ Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.

Leave a Reply

Your email address will not be published.